DOMOVNÍ ŘÁD chalupy Na NávršíII. Základní pravidla pro ubytované

               Děkujeme Vám a přejeme příjemný pobyt

                                Roman a Yvona Horští – majitelé a provozovatelé

                                                Tento ubytovací řád nabývá účinností dne 1.2.2010